Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 05 mei 2024

Om ervoor te zorgen dat iedereen de goederen en diensten die we aanbieden begrijpt en kan gebruiken, hebben we enkele regels en voorwaarden opgesteld. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met deze regels en voorwaarden. Neem alsjeblieft de tijd om ze door te lezen voordat je gebruikmaakt van de diensten van Onlinerekenen.nl.

1. Toegang tot de website

1.1. Alle informatie op Onlinerekenen.nl, inclusief tekst, bestanden en afbeeldingen, is bedoeld voor informatieve doeleinden. We behouden ons het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing, de toegangsregels en voorwaarden te wijzigen of delen van de website te beperken.

1.2. Toegang tot bepaalde privégedeelten van de website kan afhankelijk zijn van informatie die de bezoeker/gebruiker verstrekt. Door deze informatie te verstrekken, stemt de bezoeker/gebruiker ermee in dat deze informatie eigendom wordt van Onlinerekenen.nl en dat Onlinerekenen.nl de informatie volgens ons privacybeleid mag gebruiken.

1.3. Gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot privégedeelten van de website kunnen op elk moment, zonder opgaaf van redenen, door Onlinerekenen.nl worden gewijzigd of geweigerd.

2. Aansprakelijkheid voor weergegeven informatie

2.1. Alle informatie op de website van Onlinerekenen.nl, zoals teksten, documenten, afbeeldingen en databanken, wordt verstrekt zonder garantie of waarborg van beschikbaarheid, leverbaarheid of geschiktheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

2.2. Onlinerekenen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de verstrekte informatie op de website, noch voor de uitvoering ervan.

3. Aanwezige links

3.1. Om je bezoek aan onze website te vergemakkelijken, hebben we links naar websites van derden toegevoegd. Het gebruik van deze links is naar eigen goeddunken van de gebruiker, en Onlinerekenen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze links.

3.2. Als een gebruiker een incorrecte of niet-functionerende link ontdekt, kan dit te allen tijde aan Onlinerekenen.nl worden gemeld. We behouden ons het recht voor om nieuwe links toe te voegen of bestaande links te verwijderen.

4. Wijzigingen en onderhoud

4.1. Onlinerekenen.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

4.2. Onlinerekenen.nl streeft ernaar om de Website operationeel te houden, maar kan niet garanderen dat deze altijd foutloos of ononderbroken zal zijn.

5. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

5.1 De gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van professioneel medisch advies en het volgen van de juiste procedures bij het uitvoeren van medische berekeningen in de praktijk.

5.2 De oefenopgaven en rekenvoorbeelden op de Website dienen ter illustratie en educatie. Individuele medische situaties kunnen variëren, en daarom moeten alle berekeningen in een specifieke context worden toegepast.

6. Bescherming van intellectuele rechten

6.1. Onlinerekenen.nl zet zich in om inbreuk op intellectuele rechten te voorkomen. Mocht er desondanks sprake zijn van inbreuk, neem dan contact met ons op, en wij zullen dit zo spoedig mogelijk aanpassen.

Vul ons contactformulier in of mail ons direct op info@onlinerekenen.nl.

7. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

7.1 Onlinerekenen.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de Algemene Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

Door het gebruik van de website stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden en accepteert hij/zij de verantwoordelijkheid om professioneel advies in te winnen bij specifieke medische situaties.